Oktobersolsken faller

Oktobersolsken faller

Oktobersolsken faller

kring höstplöjda åkrar vitt.

Bak dungens grenverksgaller

av blåvit himmel ett streck.

Med stammar metalliskt släta

stå aspar i snörrät rad,

det doftar av mull och väta, och ruttnande röda löv.

 

Dikt: Slättbilder av Vilhelm Ekelund.